Ledstjärna limerick

De går mot Betlehem. Ledstjärnan leder dem. I en stjärnklar natt man navigerat och finner vägen hem.