Om Skrivarverkstan

SKRIVARVERKSTAN – för vana och ovana skribenter är en öppen verksamhet för de som önskar inspiration till att uttrycka sig i skrift och finna formuleringar, och som vill skriva tillsammans. Konceptet utformades av Christina Lövestam runt 2004.  

Träffarna sker i Christinae kyrkas Övre rum på lördagar efter musikandakt och kyrkkaffe, kl 11.45-13.30. Tre träffar per termin brukar hinnas med, och då och då bjuds det in till en halvdag med extra inspiration i form av en inbjuden föreläsare eller workshop. 

En vanlig träff brukar gå till ungefär så här: 

  • Välkomnande och kort presentation. 
  • Dagens temaord – vi spånar tillsammans kring ordet och skapar en tankekarta med associationer. 
  • Individuellt skrivande. 
  • Återsamling med delande av texter. Den som vill läser upp sin text. Aktivt lyssnande och reflektioner från de som lyssnat.