Bild på blomma täckt av snö

Rötter

Djupa rötter nås Ej av frost eller hård vind Bidar lugnt sin tid Sörj ej blommans död Roten lever vidare Vänta till våren!

Ta ej för givet

Ta ej för givet Livets små glädjeämnen De är blott till låns

Livet är en bok

Livet är en bok. Döden är sista sidan. Läs inte för fort.